หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ร.ต.ต.วินิจ สนิท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
'' ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
วัดคลองปลากด
วัดท่าจันทร์วิปัสนา
วัดพันลาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.panlan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
  

พริกแกง  
    
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พันลาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 4 รายการ [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 4 รายการ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบ็คโฮขนาดเล็ก จำนวน 4 ชั่วโมง [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เคร [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 1031 นครสวรรค์ หม [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งป่น ตามตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจา [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 จำนวน 26 รายการ (ประเ [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ตั้ [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศ กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่อันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักคอย ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ผู้ป่วยโควิด-19 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
   
 
   


ซื้อทรายอะเบท ชนิดซองชา จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไ [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมา [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดกลาง เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่ [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 48 [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลพันลาน จำนวน 32 [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉ [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉ [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉ [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมท่อลอดทางรถไฟ สายเหนือ บริเวณบ้านคลองสำ [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีดวัควีน จำนวน [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 249 [ 17 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 

ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลพันลาน สภ.ชุมแสง
 

วัดป่าพันลานใต้
 
 
   
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
ที่ นว 0023.2 /ว17013 หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/632 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13303 โครงการเศรษฐกิจฐานราก [ แนบ1 ]  [ 7 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13286 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.2/ว13320 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
ชาวนา (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 1379  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 3225  ตอบ 1  
ผักตบชวา (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 974  ตอบ 1  
แจ้งไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ไม่ติด ม.7 คับ (30 เม.ย. 2564)    อ่าน 857  ตอบ 1  
   
 
 
e-Service
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-203-127 ต่อ 11
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ธ.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-203-127 โทรสาร : 056-203-127 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
จำนวนผู้เข้าชม 9,234,381 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10