หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายงาม แสนมุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
''องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีกลไกในการจัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
วัดคลองปลากด
วัดท่าจันทร์วิปัสนา
วัดพันลาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.panlan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 


โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพันลานโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 25 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 21 


โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริตภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำ [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 26 


กิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ [ 17 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 43 


โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 27 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 33 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันล [ 22 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 18 


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอ [ 7 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 52 
  
พริกแกงเผ็ด
ดอกไม้จันทน์
    
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พันลาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้ว [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งเวที ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า ของสถานีประปา หมู่ที่ 4 (แห่งที่ [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงกา [ 9 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทา [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยว [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน คนงานดูแลรักษาประปาหม [ 28 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน คนงานดูแลรักษาประปาหม [ 28 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 43 
อบต.เขาดิน โครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะมูลฝอยในชุมชน [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 91 
อบต.เนินกว้าว เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
   
 
   


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป พร้อมฝาตะแกร [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างดำเนินการซ่อมตู้คอนโทรลควบคุมปั๊มน้ำของสถานีสู [ 21 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยา [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ตามโครงการจัดสภา [ 8 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการจัดสภา [ 8 มี.ค. 2567 ]ซื้อนมสดหรือผลิตภัณฑ์นม อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉ [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 31 ม.ค. 2567 ]

 
 
ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลพันลาน สภ.ชุมแสง
วัดป่าพันลานใต้
 
 
   
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1439  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
นว 0023.5/346 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai  [ 8 มี.ค. 2567 ]  
นว 0023.5/173 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai  [ 6 ก.พ. 2567 ]  
นว 0023.5/29 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 16 ม.ค. 2567 ]  
นว 0023.5/1997 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 ธ.ค. 2566 ]  
นว0023.5/1815 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1694 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 จากระบบ New GFMIS Thai  [ 12 ต.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/1662 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 5 ต.ค. 2566 ]  
นว0023/.51543 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว15852 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
0023.5/1238 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
นว 0023.2/ว.14599 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/214601 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
นว0023.2/ว13126 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหารบีิหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.2/ว13128 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มิ.ย. 2566 ]  
นว 0023.5/1003 การส่งเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 9 มิ.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/737 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว10283 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 3 พ.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/598 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 19 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว8376 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
ที่ นว 0023.2/ว5084 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  [ 20 มี.ค. 2566 ]  
 
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ? (14 มี.ค. 2567)    อ่าน 39559  ตอบ 39  
ถนนเป็นฝุ่นมาก (18 ม.ค. 2566)    อ่าน 249  ตอบ 1  
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (16 ม.ค. 2566)    อ่าน 210  ตอบ 1  
งานวันเด็ก (3 ม.ค. 2566)    อ่าน 247  ตอบ 1  
   
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป คำร้องงานป้องกันฯ
 
คำร้องไฟฟ้า-ประปา คำร้องขอถังขยะ
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-203-127 ต่อ 11
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ธ.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-203-127 โทรสาร : 056-203-127 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
จำนวนผู้เข้าชม 15,854,512 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10