หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน [ 10 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพันลาน [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)