หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561 -2565) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงมิถุนายน 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงมีนาคม 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)