หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน(ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548)


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน


การรับชำระภาษีป้าย


คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


คู่มือการให้บริการประชาชนการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
  (1)