หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจตุรงค์ วิสิทธิ์พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายผดุงเกียรติ หุ่นอินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน


นางอนัญญา ผมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางรวิสรา กองอรรถ
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง