หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายงาม แสนมุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
''องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีกลไกในการจัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
วัดคลองปลากด
วัดท่าจันทร์วิปัสนา
วัดพันลาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.panlan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
   
แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
   
แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
แนวทางการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึงพาตนเองได้
   
แนวทางการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
   
แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
   
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
แนวทางการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ธ.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-203-127 โทรสาร : 056-203-127 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
จำนวนผู้เข้าชม 12,016,879 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10