หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายงาม แสนมุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
''องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีกลไกในการจัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
วัดคลองปลากด
วัดท่าจันทร์วิปัสนา
วัดพันลาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.panlan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
   
ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ
   
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้
 
ส่งเสริมพัฒนาการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชน ได้ออกกำลังกาย
   
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
   
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้พึ่งพาตนเองได้
 
 
 
ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
มีการลดปริมาณขยะ และกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ
   
ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอปท. มีแผนรับมือป้องกันและลดความเสี่ยงภัย
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
   
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป
   
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด
   
อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
   
ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
   
ประชาชนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
   
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด
   
สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ส่งเสริม/แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใสที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
   
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
   
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ธ.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-203-127 โทรสาร : 056-203-127 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
จำนวนผู้เข้าชม 15,627,792 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10