หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
นายงาม แสนมุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
''องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีกลไกในการจัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
วัดคลองปลากด
วัดท่าจันทร์วิปัสนา
วัดพันลาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.panlan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ขอสอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 

เกิดวันที่ 19 ก.ย. 2505 สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่คะ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 14.52 น. [ IP : 125.25.185.87 ]  
 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – เดือนกันยายน 2565  โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2566 ) ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่  2  กันยายน  2506)      
3.ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ซึ่งผู้สูงอายุที่จะมาลงทะเบียนฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
2.ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
โดยใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
เมื่อผู้สูงอายุมาลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงเวลาที่มาลงทะเบียน ดังนี้
1.ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2565  เป็นต้นไป
2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565  เป็นต้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรง ที่งานพัฒนาชุมชน อบต.พันลาน  โทร.056-203127


เขียนโดย   คุณ งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 15.40 น. [ IP : 125.25.185.87 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ธ.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-203-127 โทรสาร : 056-203-127 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
จำนวนผู้เข้าชม 12,017,116 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10