หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พันลาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายงาม แสนมุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
''องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
มีกลไกในการจัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมสมรรถนะทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
วัดคลองปลากด
วัดท่าจันทร์วิปัสนา
วัดพันลาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.panlan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ?
ผมจะขออนุญาตก่อสร้างบ้าน โดยสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของแม่ผมเอง ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นที่ อบต. บ้างคับ

เขียนโดย   คุณ คนพันลาน
วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 08.54 น. [ IP : 125.25.185.87 ]
1.สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าเอกสารฉบับจริง)
2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
3.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
4.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (อบต.มีให้บริการ)
5.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของอาคาร
6.สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันเจ้าของอาคาร
7.(กรณีอาคารไม่ถึง 150 เมตร ใช้ผังบริเวณบ้าน 3 ชุด)ถ้าเกิน 150 ตารางเมตร ใช้แบบแปลนบ้าน 3 ชุด ค่ะ

สำเนาเอกสารทุกอย่าง เจ้าของต้องเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยค่ะ


เขียนโดย   คุณ กองช่าง ค่ะ
วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 09.13 น. [ IP : 125.25.185.87 ]
ถ้าขอแบบแปลนบ้านอีก อบต. แล้วนำไปใช้ก่อสร้างที่ อบต. อีกอำเภอนึงจะได้ไหมคะ

เขียนโดย   คุณ คุณออม
วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 10.11 น. [ IP : 223.24.93.151 ]
ได้ครับ ต้องเอาแบบแปลนที่ท่านจะใช้ขออนุญาตไปยื่นที่หน่วยงานในพื้นที่ ที่ท่านจะก่อสร้างบ้านคร้บ

เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.พันลาน
วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 09.19 น. [ IP : 1.2.246.225 ]
เขียนแบบบ้านเองคร่าวๆไปยื่นขอก่อสร้างบ้านได้ไหมคับ

เขียนโดย   คุณ หนุ่ม
วันที่ 1 เม.ย. 2566 เวลา 17.16 น. [ IP : 223.24.186.193 ]
เขียนแบบบ้านเองคร่าวๆไปยื่นขอก่อสร้างบ้านได้ไหมคับ บ้านชั้นเดียว66ตร.ม.คับ

เขียนโดย   คุณ หนุ่ม
วันที่ 1 เม.ย. 2566 เวลา 17.17 น. [ IP : 223.24.186.193 ]
ในกรณีที่ท่านจะยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร แต่ไม่แน่ใจว่าเอกสารของท่านครบถ้วน/ถูกต้องหรือไม่นั้น ท่านสามารถนำเอกสารที่ท่านมีนำมาปรึกษากับทาง อบต.พันลาน ก่อนได้นะคะ หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกองช่างได้เลยค่ะ ที่เบอร์โทรศัพท์ 056203127 ยินดีให้บริการค่ะ

เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.พันลาน
วันที่ 3 เม.ย. 2566 เวลา 09.32 น. [ IP : 1.2.170.54 ]
ที่ดินเป็นสปก. ขออนุญาตก่อสร้างได้ไหมคะ

เขียนโดย   คุณ เจี๊ยบขนิษฐา
วันที่ 30 เม.ย. 2566 เวลา 20.31 น. [ IP : 223.207.245.157 ]
กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับตนเองและครอบครัวในที่ดินของ สปก.นั้น จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินนั้น มาประกอบในการอนุญาตก่อสร้างอาคารด้วย อบต.จึงจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตได้ กรณีหลักฐานประเภทหนังสือประเภทหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น เป็นเพียงการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินอย่างโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ค่ะ


เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.พันลาน
วันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. [ IP : 182.53.133.56 ]
อยากทราบว่า เอกสารที่จะยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ของใครบ้าง
คือ ที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน (ซื้อของคนอื่นมา ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว มัดจำบางส่วน ส่วนเงินที่เหลือ รอยื่น * * * ้ธนาคาร) เพื่อจะ * * * ้ซื้อดินพร้อมปลูกสร้างบ้านกับธนาคาร   และการยื่น * * * ้ธนาคาร ธนาคารต้องการเอกสารทีอบต. อนุญาตแล้ว จึงขอเรียนสอบถามว่า ข้าพเจ้าต้องใช้เอกสารใดบ้าง ของใครบ้าง เพื่อยื่นขออนุญาตจาก อบต. ค่ะ
และใช้ระยะเวลากี่วัน จึงจะอนุมัติปลูกสร้งาเรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ สุทธิ
วันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 11.38 น. [ IP : 96.30.118.18 ]
1. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าเอกสารฉบับจริง พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
3. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
4. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
5. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของอาคาร (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
6. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันเจ้าของอาคาร (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
7. (กรณีอาคารไม่ถึง 150 เมตร ใช้ผังบริเวณบ้าน 5 ชุด) ถ้าเกิน 150 ตารางเมตร ใช้แบบแปลนบ้าน 5 ชุด  
    (ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร) หากเอกสารครบถ้วน ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 14 วัน ทำการ
8. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) , หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) , แบบระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ 056203127


เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.พันลาน
วันที่ 15 พ.ค. 2566 เวลา 10.31 น. [ IP : 182.53.168.96 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)     2      3   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ธ.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-203-127 โทรสาร : 056-203-127 ต่อ 17
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน
จำนวนผู้เข้าชม 15,627,770 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10